Ekot på Sveriges Radio stärker sin ledning med tillsättningen av Kicki Pousette som ny nyhetschef. Den här positionen markerar en ny epok inom organisationen, där Pousette kommer att spela en central roll för nyhetsredaktionens framtid. Hon påbörjar sitt nya uppdrag den 15 april, med ett uppdrag att föra Ekots journalistik och lyssnarengagemang till nya nivåer.

Kicki Pousette – En ledare för framtidens journalistik

Kicki Pousettes inträde som nyhetschef på Ekot är inte bara en ny titel inom organisationen utan symboliserar ett steg framåt i strävan efter journalistisk förnyelse och expansion. Med en imponerande karriär bakom sig, inklusive ledande positioner på stora svenska tidningar och inom Sveriges Radio, står Pousette väl rustad för att leda Ekots nyhetsverksamhet.

Ett uppdrag att förnya och engagera

Den nya rollen som nyhetschef innebär att Pousette blir den främsta chefen för Ekots nyhetsledning, redaktörer, och grävchefer. En viktig del av hennes uppdrag blir att utveckla Ekots journalistik för att nå ut till nya lyssnare och skapa ett starkare engagemang bland publiken. Klas Wolf-Watz, chef för Ekot, uttrycker sin tillförsikt i valet av Pousette för denna nyckelposition och ser fram emot den positiva påverkan hon kommer att ha på teamet och dess journalistiska arbete.

Förväntningar och visioner

Kicki Pousette delar sin entusiasm över det nya uppdraget och betonar vikten av att Ekot fortsätter att stå som en pålitlig källa för nyheter. Med en växande trend av nyhetskonsumtion via mobila enheter, ser Pousette potentialen att ytterligare stärka Ekots närvaro i lyssnarnas vardag. Hennes vision omfattar ett utvidgat samarbete över hela Sveriges Radio för att leverera innehåll som engagerar och informerar publiken på nya sätt.

En solid grund för framgång

Med sin bakgrund på ledande svenska dagstidningar och erfarenheter från olika roller inom Sveriges Radio, från Play-desken till chef för startsides-desken, har Pousette en gedigen grund att stå på. Hennes kompetens och erfarenhet från både den digitala och traditionella mediavärlden förväntas bidra till att Ekot inte bara upprätthåller sin position som en ledande nyhetsförmedlare men också expanderar sitt avtryck i den digitala tidsåldern.

Mot en ljus framtid

Ekots beslut att inrätta positionen som nyhetschef och tillsätta Kicki Pousette i denna roll är ett tydligt tecken på organisationens engagemang för innovation och utveckling inom journalistiken. Med Pousette vid rodret är förväntningarna höga på att Ekot kommer att fortsätta att vara en ledstjärna för kvalitetsjournalistik, samtidigt som man utforskar nya vägar för att engagera och informera en bredare publik.

What's your reaction?
0cool0bad0lol0sad

Vårt uppdrag är att ge svenska radiolyssnare möjlighet att höra och upptäcka de bästa radiostationerna, när som helst och var som helst.

Webbradio -Playradio

Ett urval av dom populäraste webbradio stationerna.

Copyright © 2023 – clubradio24.net